Учасники всеукраїнськогоексперименту

Наші публікації


Про пілотування нового Державного стандарту початкової загальної освіти
Сьогодні відбувається реформування освіти. Виклики часу зумовили розроблення Концептуальних засад реформування середньої освіти – Концепції Нової української школи, документа, який проголошує збереження цінностей дитинства, необхідність гуманізації навчання, особистісного підходу, розвитку здібностей учнів, створення навчально-предметного середовища, що в сукупності забезпечують психологічний комфорт і сприяють вияву творчості дітей.
Навчально-виховний комплекс «Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів, ліцей «Успіх» розпочав роботу  за проектом нового Державного стандарту початкової загальної освіти, що забезпечує реалізацію Концепції Нової української школи. Адже, з 1 вересня НВК –учасник всеукраїнського експерименту  за темою «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової загальної середньої освіти».
  Працює  робоча група в складі: директора Зайонц І.М., заступника директора з навчально – виховної роботи Кішан Н.Я., вчителів початкових класів Трочук І.Б., Соколової Н.В., вчителів англійської мови Драганюк Т.М., Шевчук Ю.В.    
Працюючи в експерименті, педагогічні працівники протягом липня – грудня 2017 року стали учасниками тренінгів та семінарів з питань впровадження Державного стандарту початкової загальної середньої освіти.29-30 січня  пройшли тренінг у м. Хмельницькому «Навчання по –новому з LEGO». Справжнім відкриттям став освітній потенціал гри з LEGO, практичний інструмент для навчання «Шість цеглинок».
В приміщеннях 1 класів створюється нове сучасне комфортне освітнє середовище, облаштовуються навчальні центри відповідно до потреб. Навчальний простір створено так, щоб задовольнити  індивідуальні потреби кожної дитини та сприяти роботі дітей в малих групах. Придбано нові навчально-методичні  та матеріально-технічні засобами.
В проекті Державного стандарту початкової загальної передбачено організацію освітнього процесу на засадах педагогіки партнерства, із застосуванням компетентнісного підходу на інтегровано-предметній основі та з переважанням ігрових методів у першому циклі (1–2 класи) та на інтегровано-предметній основі у другому циклі (3–4 класи).
Вчителі 1 класів спрямовують діяльність на реалізацію компетентнісного підходу. Це зумовлює побудову освітнього процесу відповідно до розгортання складників компетентності: від знання, через уміння і навички до набуття практичного досвіду, формування ціннісних орієнтацій, виховання ставлень.
Основною новацією, яка ввійшла в практику діяльності 1-х класів є структурування змісту початкової освіти на засадах інтегративного підходу у навчанні. Введено тематичні дні та тематичні тижні, коли під час різних навчальних предметів вивчається  чи розглядається одна тема/проблема. Впроваджено новий інтегрований курс «Я досліджую світ», де інтегруються  галузі мовно-літературна, математична, природнича, технологічна, соціальна і здоров`язбережна, громадянська та історична. Крім того, передбачені уроки математики й української мови (у 1 класі – навчання грамоти), де відпрацьовуються навчальні уміння. Окремо діти  відвідують уроки англійської мови та фізичної культури, мистецтва. Більшість навчально-методичних матеріалів, що використовуються, ґрунтується на конструюванні знань, а не на відтворенні, що демонструє партнерський підхід. Діти  разом з вчителем досліджують, спостерігають, вивчають, експериментують тощо.
Завершився лише І етап експерименту, попереду кропітка робота, що потребує від педагогів високого професіоналізму, глибинної підготовки, застосування нових методик та технологій, креативності. Та надихає те, що навчання дітям приносить радість пізнання, вони з задоволенням йдуть до школи, у них не згасає мотивація до навчання.

Вчитель початкових класів Трочук Інна БорисівнаG:\Успіх\Коронація\IMG_20170519_103837.jpg
Інна Борисівна досвідчений висококваліфікований педагог, відмінник освіти України. Досконало володіє ефективними формами і методами організації освітнього процесу, інформаційною культурою, виявляє високий рівень професіоналізму, вдало застосовує мультимедійну техніку. З 1 вересня Інна Борисівна бере участь в всеукраїнському експерименті МОНУ за темою «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової загальної середньої освіти».

Головним завданням в роботі є формування ключових компетентностей школярів. В своїй роботі широко практикує інтерактивні та проектні технології, створення ситуації успіху, реалізує тематичний та діяльнісний підхід.   Трочук І.Б. працює над розвитком критичного мислення дітей. Практикує ранкові зустрічі, що допомагають сформувати спільноту у класі, створити партнерські взаємини між дітьми і вчителем, навчити дітей взаємній повазі та позитивному ставленню один до одного. У дітей розвиваються навички спілкування, академічні та соціальні навички.

Організовує дослідницьку діяльність першокласників під час інтегрованого курсу «Я досліджую світ», ознайомлюючи із способами пізнання навколишнього світу (спостереження, дослідження, опрацювання різних джерел інформації). Традиційними є уроки-екскурсії, уроки- дослідження, квести, уроки-мандрівки. Щотижня створює спільний продукт у вигляді: лепбука, стіннівки і обов’язкової презентації.

Важливим напрямком роботи по реалізації компетентнісно-діяльнісного підходу є робота з обдарованими та здібними учнями. Створити ситуацію успіху для розвитку особистості дитини, надати можливість кожній дитині відчути радість пізнання, усвідомлення своїх здібностей, віру у власні сили, допомагають прийоми створення ситуації успіху. З 1 класу ведеться та постійно поповнюється портфоліо кожного учня, у яких зібрано найкращі матеріали з  навчальних досягнень, конкурсів. Вчитель організовує свята, екскурсії, конкурси, змагання..

Трочук І.Б. – голова методичного об’єднання вчителів початкових класів НВК.

Вчитель початкових класів  
Соколова Наталія Василівна
Високопрофесійний, ініціативний, творчий педагог, який володіє ефективними інноваційними освітніми методиками й технологіями. Забезпечує
засвоєння учнями навчальних програм, характеризується знанням основ педагогіки, психології, дитячої та вікової фізіології. Організовує групову, проектну та дослідницьку діяльність. Володіє інформаційною культурою, використовує цифрові освітні ресурси, мультимедійні технології.
Спрямовує свою діяльність на реалізація інтегровано підходу в початковій освіті в контексті Концепції Нової  української школи. У 2017/2018 навчальному році є учасником всеукраїнського експерименту за темою «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової загальної освіти». Здійснює апробацію навчально-методичного забезпечення навчально-виховного процесу в початковій школі.
Активно використовує та поширює серед педагогів освітянські сайти, портали, веб–ресурси («Нова українська школа») тощо.  Залучає учнів до вивчення математики за допомогою освітньої платформи Вчи.ком.юа.
Творче ставлення до роботи забезпечує високу якість навчання школярів.

Організовує виховні заходи, екскурсії, конкурси, змагання.

Англійська у НУШ - це весело та захоплююче!

Ні, це не вигадка і не обман. Саме так вивчають англійську цьогорічні першокласники у НВК «СЗОШ, ліцей «Успіх».  Участь у пілотному проекті  подарувала можливість і вчителям,  і дітям закладу випробувати нові методики, підходи та матеріали у вивченні англійської мови.  На жаль, школа та власне уроки іноземної мови залишаються чи не єдиним місцем, де діти можуть поринути в цілком англомовне середовище. А  це лише посилює відповідальність вчителя перед суспільством.

Молодший школяр дуже хоче добре вчитися. Він приходить до школи з цим великим бажанням. І радість шкільного життя залежить саме від успішності дитини у навчанні. Маленький учень ще не вміє долати труднощі, і кожна невдача приносить йому справжнє розчарування. Тому головне завдання  учителя – підтримати дитину, створити умови, що забезпечують їй успіх у навчанні, дати дитині відчуття радості від того, що вона знає і вміє, віри у себе та власні сили.

Завдання і вправи з англійської мови для першокласників  спрямовані на пробудження бажання до активної  роботи, створення  ситуації успіху для кожного, дружньої та комфортної атмосфери, в якій би кожен учень почувався безпечно, впевнено, не боявся помилятись, діяти, адже без помилок не буде знань.

Створення ситуацій, що максимально наближені до реального життя, допомагають дітям у вивченні нових слів, конструкцій. Адже для чого нам знання, якщо не знаємо та не вміємо застосувати їх на практиці? Для цього проводиться безліч ігор з найменшими учнями, в яких вони приміряють ролі незнайомців, журналістів, вчителів і т.д.

Спілкування на уроках емоційно забарвлене, пронизане переживаннями, що приносять радість, зацікавленість; створює передумови успіху як у навчанні, так і в повсякденному житті. Тому на уроках з молодшими школярами вчитель - не просто вчитель, а й актор. Адже відомо, що та інформація, яка викликає позитивні емоції, найкраще запам’ятовується. Використання на уроках відеоматеріалів, пісень є одним з найефективніших способів, які допомагають запам'ятати лексику без традиційного зубріння та   створюють позитивний настрій. Великим плюсом розробленого навчального курсу  є повний аудіо- супровід носієм мови кожного завдання. Це допомагає дітям вчитись правильно інтонувати речення, вправлятись у вимові. На уроках, які передбачають прослуховування оповідань, практикується подальше їхнє розігрування учнями. Діти уявляють себе героями історії та озвучують їхні репліки. Це захоплює учнів, мотивує їх до активної роботи на уроці. Що ви можете побачити на наших уроках англійської мови? Активних, творчих малюків, пісні та танці, ігри та театр, малюнки та іграшки, букви з пластиліну, дружні групи учнів, що вправно виконують завдання, зацікавлені оченята та радість від власного успіху, а головне - усміхнені обличчя учнів та вчителя, які знають, що навчання може бути веселим та легким, а від того не менше результативним!

                                                         Ю.Шевчук, вчитель англійської мови


Тижні "Театр" та «Мода»

  Весело, яскраво і захоплюючи пройшли тижні "Театр" та  «Мода».

Першокласники дізналися багато цікавого про його "Величність Театр", виготовляли ляльки для пальчикового театру, вчилися мистецтву тіней, створили у класі свій театр, спробували себе у ролі артистів.

Тиждень «Мода» приніс багато нового. Діти з’ясували, що модним бути «круто»: виявляти свою неповторність, бути яскравим і успішним, займатися спортом, формувати здорові і корисні звички. Модно створювати поробки із бісеру, бути художником–дизайнером для казкових героїв. А також бути неперевершеними моделями, зачинателями нової моди!
 

Про шляхи реалізації проекту нового Державного стандарту початкової загальної середньої освіти                                                                                                                                                                

Участь у Всеукраїнському експерименті по впровадженню нового Державного стандарту загальної початкової освіти у рамках  запровадження Концепції Нової української школи поклала на нас вчителів 1класів велику відповідальність та докорінно перебудувала  нашу роботу.
Це насамперед  створення  освітнього  середовища (слайд 2), яке організоване  таким чином, щоб кожна дитина почувала себе у класі затишно і безпечно. Навчальний простір  облаштований так, щоби задовольняти  індивідуальні потреби кожної дитини та сприяти роботі дітей в малих групах. Парти в класі розташовані групами. Стіни і меблі використовуються для  розміщення  робіт учнів. Така увага до дитячої праці й творчості підвищує їхню самооцінку і формує гідність. У класі створені  навчальні центри (слайд 3): читання та письма, центр  математики, природознавства, де зібрані матеріали для вивчення цих дисциплін (книги, карти, глобус), письмове приладдя (олівці, маркери, фломастери),  довідкова література й журнали з природознавства, приладдя для письма й малювання, матеріали для лічби (пластикові іграшки, кубики різних розмірів, предмети для лічби),  пазли, лінійки, терези, інші засоби для вимірювання, ігри. У мистецькому центрі (слайд 4) розташовані дитячі роботи та місце, де діти можуть створювати власні вироби, у куточку відпочинку зібрані різні ігри. Шість мобільних лавочок  стають нам у пригоді, коли нам треба зібратися разом чи усамітнитись, пограти з другом у гру.
Також створений інформаційний куточок, де подається щоденна інформація. Існує килимок зустрічей. Тут проходять ранкові зустрічі та різні зібрання. (слайд 5)  Виділені місця, де  діти зберігають  особисті речі, які вони приносять у школу. Практика ранкових зустрічей є новою у роботі вчителя, проте  однією з успішних  практик,  що  допомагає  вчителю  у  створенні спільноти  в  класі, що зазвичай потребує часу, уваги й терпіння.
Ранкова зустріч сприяє (слайд6) створенню взаємин між дітьми і          дорослими у класі, які формують відчуття спільноти в кожного з її членів. Під час проведення  ранкової зустрічі відбувається розвиток важливих навичок дітей, серед яких – навички спілкування, академічні і соціальні навички. Крім цього, практика ранкових зустрічей сприяє створенню у класі позитивного настрою та позитивній поведінці. Ранкова зустріч дає можливість навчити дітей взаємній повазі та позитивному ставленню один до одного, сприяти формуванню цілісного колективу.
       Ранкова зустріч має специфічну структуру:  (слайд7)
- вітання;
- обмін інформацією;
- групове заняття;
- щоденні новини. 
Під час першого компоненту – вітання, усі учні класу,  утворюючи
 коло вітаються і починають розуміти, що вони є важливими членами групи. Усі звертаються одне до одного на ім'я, що допомагає створити атмосферу дружби та взаєморозуміння.  Вітання   буває  віршованим, таємним, закодованим, зрозумілим тільки учням класу, також висловлюються компліменти. Під час обміну інформації - діти висвітлюють свої думки, обмінюються ідеями та пропонують важливі для них теми обговорення. Учні класу мають змогу дізнатися щось одне про одного. Обмін інформацією допомагає розвивати навички, що дають учасникам змогу навчатися впевнено говорити та слухати, відчувати свою важливість. Важливим на ранковій зустрічі є перебування дітей у «кріслі автора», з якого учні презентують товаришам свої творчі роботи. «Крісло автора» (слайд 8) — це нібито п'єдестал, на який виходить кожен учень. Звучать оплески, що є подякою слухачів за проявлену творчість, за сміливість, або просто за те, що ти є. Групові  заняття— (слайд9 ) дають можливість створити  відчуття єдності, радості через виконання пісень, участі в іграх, коротких і швидких заняттях. Мета групових занять полягає в об'єднанні класу. Серед цих занять  ігри, що не передбачають суперництва, а також завдання кооперативного характеру, де цінують та враховують індивідуальний рівень навичок та інтереси. Щоденні новини — завершальний елемент ранкової зустрічі. Це оголошення письмового оголошення, яке щодня вивішують на відповідному стенді.
світ» (інтегрований) – мов.- літ -2; матем.-1; природ.-1; технол.-1; соц. - здоров.збер. -0,5; громад. та істор.
першокласників.(слайд 14) 


Основною  інновацією, яка увійшла  в практику діяльності 1-х класів, є структурування змісту початкової освіти на засадах  інтегративного підходу у навчанні (слайд10) — це навчання, яке ґрунтується на комплексному підході. Освіта розглядається через призму загальної картини, а не ділиться на окремі дисципліни. Обсяг вивчення окремих освітніх галузей, як от, мовно-літературна чи математична, не зменшується – просто змінюється спосіб подачі. Повсякденне навчання стає  цікавим та успішним. У майбутньому це допоможе сформувати інтерес учнів до математично-природничих дисциплін. Задля підвищення цікавості дітей знання з різних галузей поєднуватимуться в інтегровані теми.
В 1класі  інтегруються такі галузі як: «Я досліджую
 Ефективним засобом реалізації інтегрованого навчання  є тематичний та  діяльнісний підхід, який передбачає:  (слайд11)
- опрацювання 35 тем ;
- опанування програмового матеріалу і розширення своїх уявлень про різні сфери життєдіяльності людини;
розвиток аналітичних та синтетичних мисленнєвих навичок та формування цілісного уявлення про світ.
 Під час вивчення теми «Мода» ми з’ясували, що означає бути модним?  (слайд 12)  Як виявляти свою неповторність? Дізналися: хто створює модний одяг?  Застосували свої акторські здібності – побували у ролях моделей та модельєрів. А також, інтегруючи матеріал з математикою у розділі «Гудзикова математика»-здійснювали математичні операції  з  ґудзиками,  будували звукові схеми слів: модель, швея, дизайнер, інтегруючи матеріал з українською мовою. На уроках мистецтва створювали ескізи святкових суконь та казкових карет.
Розвиток критичного мислення є важливим засобом інтегрованого навчання.
Застосовуючи стратегію « Знаємо. Хочемо дізнатись. Дізналися» (слайд 13 ), учні  аналізують власні знання з теми, що буде розглядатися на уроці; ставлять власні запитання з цієї теми, які виявляють їх зацікавленість тією чи іншою стороною питання; стисло  записують інформацію з теми, яку вони отримали на уроці, а також планують власні кроки, щодо можливих шляхів навчання.  
Під час вивчення теми «Техніка, яка допомагає», ми з’ясували, що ми…
Знаємо: назви побутової техніки та її призначення.
Хочемо дізнатись: про роль її в житті людини , якою вона буде в минулому.
Дізналися: як товаришувати з технікою, про  роль роботів у житті людини.
Використовуючи стратегію навчання «Кубування», яка дає змогу полегшити  розгляд різних аспектів теми. Цей підхід передбачає використання кубика, на кожній грані якого написано вказівки:
1. Опишіть.
2. Порівняйте.
3. Встановіть асоціації.
4. Проаналізуйте.
5. Знайти застосування. 
6. Запропонувати аргументи «за» або «проти».
Назва інтегрованого курсу  « Я досліджую світ» зорієнтовує  вчителя на організацію дослідницької діяльності
Для формування дослідницьких навичок  ознайомлюю учнів із способами пізнання довколишнього світу (спостереження, дослідження, опрацювання різних джерел інформації). Серед методів дослідження, з якими школярі знайомлюються вже у 1-му класі, особливу значущість має дослід , який формує вміння зіставляти явища і процеси, за якими спостерігають під час досліду, з тим, що відбувається у природних умовах, робити висновки і узагальнення. Під час вивчення теми «Моє довкілля» ми досліджували рукотворні та природні тіла за допомогою органів чуття, проводячи експерименти. Вивчаючи властивості води, під час вивчення теми «Подорож крапельки» ми проводили досліди (слайд 15), під час яких  з’ясовували чи має вода запах, колір , смак, форму. З’ясовуючи значення Сонця для живих організмів, ми провели дослід – посадили зерно пшениці. Встановили, що під дією сонячних променів проросше зерно має ясний зелений колір, а без сонця тьмяно-жовтий. Створюючи  театр тіней, під час тижня «Театр», (слайд 20) ми дослідили, що сонячне проміння не проходить через непрозорі об’єкти, тим самим утворюючи тінь. Під час вивчення теми  «Зима» - вирощували штучний сніг.  Пропоновані дітям  види діяльності  сприяють активізації учнів допитливості, пробудженню  радості пізнання.   Заключним  етапом  дослідницької роботи, яку діти  виконували у ході вивчення даної теми – створення спільного продукта тижня у вигляді : леп бука, стіннівки    і обов’язково презентації.(слайд17,18)
Лепбук (lapbook), або як його ще називають тематична або інтерактивна папка. При цьому лепбук – це не просто витвір. Щоб заповнити цю папку, діти  виконують  певні завдання, проводять спостереження, вивчають представлений матеріал. Створення лепбука допоможе закріпити і систематизувати вивчений матеріал, а розглядання папки в подальшому дозволить швидко освіжити в пам’яті пройдені теми.
Таким чином, реалізація  завдань експерименту нового Державного стандарту початкової загальної середньої освіти, через накреслені мною  шляхи, форми і методи сприяє:
- гармонійному розвитку  дитини,
- формуванню загальнолюдських цінностей,
- підтримку життєвого оптимізму,
- розвитку самостійності, творчості та допитливості.

  Вчитель початкових  класів Трочук І.Б.


Немає коментарів:

Дописати коментар